Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring aan van Van Haren Publishing B.V. (“Van Haren Publishing”).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Van Haren Publishing u aanbiedt (o.a. via de websites www.vanharen.net, www.vanharen.store, community.vanharen.net, www.vhls.global e.a.).

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

1. Algemeen

Wanneer u gebruik maakt van de diensten die wij u aanbieden, worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt. Van Haren Publishing is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Van Haren Publishing vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn abonnees, klanten en bezoekers van zijn website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ook leven wij daarom zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na, waaronder de AVG en de Telecommunicatiewet (“Tw”). Dit doen wij door samen met onze juridische partners na te gaan of onze dienstverlening aan de eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Op deze pagina lichten wij toe welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken. Ook laten wij u weten wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot de data en hoe lang we uw gegevens bewaren.

Onze gegevens zijn:
Van Haren Publishing B.V.
Emmaplein 4
5211 VW ‘s-Hertogenbosch
Netherlands

Tel: +31 (0)73 73 70 224
E-mail: info@vanharen.net

U vindt ons via de volgende social mediakanalen:
LinkedIn www.linkedin.com/company/van-haren-publishing/
Twitter www.twitter.com/VanHarenpub
Facebook www.facebook.com/VanHarenPublishing
Instagram www.instagram.com/vanharenpub/
Blog https://community.vanharen.net/newsroom/
YouTube www.youtube.com/watch?v=zABBrno62uo&list=PLDG0aVWYNLfJHmPISCwLQzOqbe0l9FJfp

2. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens en welke gegevens zijn dit precies?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden.

De door u verstrekte gegevens kunnen door Van Haren Publishing specifiek worden vastgelegd en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om een account voor u aan te kunnen maken. Voor dit doel verwerken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Als u een account bij ons aanmaakt hoeven wij u niet telkens opnieuw te vragen naar uw gegevens. Dit maakt het winkelen in onze webshop een stuk aangenamer. Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, waardoor wij deze niet kunnen achterhalen;
 • Om uw bestelling te plaatsen. Voor dit doel verwerken wij uw IP-adres, voornaam, achternaam en e-mailadres. Als u een e-book besteld maken wij een licentiecode voor u aan. U vindt uw licentiecode in uw account. Als u een boek in hard copy heeft besteld worden uw gegevens doorgegeven aan Managementboek (te vinden via www.managementboek.nl);
 • Om de door u bestelde producten aan u te kunnen leveren en u van het leveringsproces op de hoogte te kunnen houden. Voor dit doel verwerken wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
 • Om te kunnen factureren. Uw betalingen lopen via de payment providers Igenico ePayments, PayPal en PaySquare. Wanneer u met iDeal betaalt, worden uw gegevens, waaronder uw rekeningnummer, in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te koppelen. Wanneer u met creditcard betaalt, zien wij uw kaartnummer en CVC-code niet.. Op onze factuur staan daarnaast uw voornaam, achternaam, adresgegevens, factuurnummer, ordernummer en klantnummer vermeld;
 • Om het product te kunnen retourneren. Voor dit doel verwerken wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en ordernummer;
 • Voor het contact met onze klantenservice. Wij maken gebruik van een externe telefoon operator (boodschappendienst). Om uw vraag te kunnen behandelen, geeft de telefoon operator de volgende gegevens over u aan ons door: uw ordernummer/factuurnummer, naam, e-mailadres, telefoonnummer etc. Wij gebruiken deze gegevens om u zo snel mogelijk te kunnen helpen;
 • Voor het bezoek aan onze website. Als u gebruik maakt van onze website worden er automatisch gegevens van u verzameld via cookies, o.a. ook uw IP-adres. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst en welke gegevens wij via de cookies verzamelen, verwijzen wij naar ons cookiestatement;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief en andere e-mails. U ontvangt e-mails van ons zodra u een bestelling heeft geplaatst. Via deze e-mails houden wij u op de hoogte van de voortgang van uw bestelling. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt onze nieuwsbrief alleen als er een klantrelatie met u is of wanneer u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld. Wanneer u een boek in hard copy heeft besteld worden uw gegevens doorgegeven aan Managementboek. U kunt in dit geval ook e-mails over uw bestelling ontvangen van Managementboek;
 • Om docentenmateriaal aan te vragen. Docenten of lectoren kunnen gratis een ebook aanvragen als docentenexemplaar bij Van Haren Publishing. Dit geldt alleen voor publicaties van Van Haren Publishing. Om te kunnen controleren of u een docent bent, vragen wij u om ons te volgen via LinkedIn. Daarnaast verwerken wij voor dit doel uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw onderwijsinstelling. Naar aanleiding van deze aanvraag kunt u ook e-mails van ons ontvangen;
 • Om u op de hoogte te houden van onze speciale acties. Voor dit doel verwerken wij o.a. uw naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Om onze social mediakanalen bij u onder de aandacht te brengen. Om onze social mediakanalen te promoten hebben wij zogenaamde social mediabuttons op onze website opgenomen. Via deze buttons worden cookies op uw apparaat geplaatst. Daarnaast maken wij gebruik van de zogenaamde Facebookpixel. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst, verwijzen wij naar ons cookiestatement;
 • Om uw ervaring met onze website zo aangenaam mogelijk te laten zijn;
 • Om te voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Op welke rechtsgronden baseren wij de gegevensverwerking?

a) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Van Haren Publishing (artikel 6 sub b AVG)

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor het afronden van uw (online) bestelling. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de producten naar u te kunnen verzenden en de betaling(en) hiervoor te ontvangen.

b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Van Haren Publishing (artikel 6 sub c AVG)

Er zijn verschillende wetten waar Van Haren Publishing als webwinkelier aan zal moeten voldoen. Dit zijn o.a. de Wet koop op afstand, de Wet elektronische handen en het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Ook kunnen wij om deze gehouden zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstrekken (bijvoorbeeld bij fraude).

c) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van Haren Publishing (artikel 6 sub f AVG)

Wij willen u graag de meest optimale service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails en de nieuwsbrief, het aanmaken van een account, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang en worden uw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen.

d) U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking (artikel 6 sub a AVG)

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij u nieuwbrieven versturen.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarna verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

Op grond van artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn wij verplicht om onze verkoopadministratie, waar ook uw persoonsgegevens in kunnen zitten, 7 jaar te bewaren.

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Van Haren Publishing over u verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek daartoe te sturen naar info@vanharen.net.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Wij hebben o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • Van Haren Publishing gebruikt het HTTPS-protocol om de gegevensuitwisseling tussen uw apparaat en onze servers mogelijk te maken. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens op een zodanige manier versleuteld, dat het voor een buitenstaander, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden;
 • Van Haren Publishing maakt gebruik van Secure Socket Layer certificaten (“SSL”) om onze netwerkverbinding te beveiligen. Dit betekent dat gegevens die wij naar onze servers sturen gecodeerd worden verzonden. Dit maakt het voor een buitenstaander onmogelijk om deze gegevens in te zien.

6. Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Van Haren Publishing heeft toegang tot uw gegevens. Van Haren Publishing gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van abonnees en klanten. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan de volgende partijen:

 • Overheidsinstanties, indien een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • Betaalpartners, dit is vereist om te kunnen factureren;
 • Bezorgpartners, dit is vereist om de door u bestelde producten te kunnen bezorgen;
 • Managementboek, indien de bestelling door hun wordt afgehandeld;
 • IT-leverancier, om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen;
 • Marketingbureau, zodra we u gericht advertenties willen tonen;
 • Juridische partners, indien dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 • Accountant, indien dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
 • Andere verwerkers die we inschakelen om ons te assisteren;
 • Andere derden, na schriftelijke toestemming van u.

De partijen die van Van Haren Publishing toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons, tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor onze juridische partners.

7. Wat zijn uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking door Van Haren Publishing?

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Van Haren Publishing over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@vanharen.net. Ter controle van uw identiteit kan van Haren Publishing u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN kan op meerdere plekken op uw identiteitsbewijs staan. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Van Haren Publishing verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Haren Publishing, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten via e-mail of telefoon. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@vanharen.net.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Van Haren Publishing heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@vanharen.net.

8. Waar kunt u terecht met vragen en opmerkingen?

Voor vragen en/of opmerking, gelieven te mailen naar info@vanharen.net